Image

Sistemul de management al calității implementat în cadrul Consiliului Județean Maramureș a fost recertificat în luna august 2020.

Rezultatele obţinute

În urma auditului de recertificare derulat în cursul lunii iulie 2020 firma de audit a confirmat menținerea sistemului propriu de management al calității, și a recomandat

”menținerea certificatului de conformitate a sistemului de management cu cerințele standardului ISO 9001:2015”.

Raportul de audit remarcă că puncte forte ale insituției:

”Managementul organizaţiei a stabilit responsabilităţile şi a alocat resursele necesare funcţionării şi îmbunătăţirii sistemului de management. Personalul este competent, cu experienţă iar organizaţia se bucură de o bună reputaţieţin domeniu. Sunt identificate toate procesele, stabilită interacţiunea dintre ele iar indicatorii de performanţă sunt monitorizaţi periodic”.

CID

Pentru a putea gestiona în mod optim sistemul de management al calității, sistemul informatic al Consiliului Județean Maramureș a fost dezvoltat prin implementarea aplicației informatice pentru managementul intern al procedurilor operaționale și de sistem ISO 9001:2015.
Aceasta a fost instalată pe un server dedicat, achiziționat prin proiect. De asemenea, aplicația informatică permite un management eficient al circutului documentelor în instituție, facilitând activitatea personalului în activitatea curentă, orientată către cătețean.

A fost realizat un studiu privind sistemele de management al calității într-o instituție echivalentă dintr-o țară membră UE.

Echipa de proiect a realizat un studiu privind modalitatea de atingere a standardelor de calitate în Regiunea Flevoland (Olanda).

3000 de broșuri ale proiectului MaraQuality
au transmise autorităților publice din județ și din țară

Au fost transmise 3000 de broșuri către toate UAT-urile din județ, toate ministerele, AM POCA, toți salariații din Consiliul Județean Maramureș, Instituția Prefectului judeţ Maramureş Consiliile judeţene din țară, instituțiile din subordinea și coordonarea Consiliului Județean Maramureș, GAL-urile din judeţ , ONG-uri.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.