Image

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este implementarea și certificarea sistemului propriu de management al calității implementat în cadrul Consiliului Județean Maramureș, conform standardelor ISO 9001 – 2015.

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Elaborarea documentelor necesare pentru realizarea, implementarea și certificarea unui sistem propriu de management al calității (SMC) implementat în cadrul Consiliului Județean Maramureș, conform standardelor ISO 9001 - 2015;
 2. Instruirea unui număr de 160 persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș în utilizarea, menținerea și dezvoltarea SMC, din care 3 funcții de demnitate publica, 130 funcții publice și 27 funcții contractuale;
 3. Realizarea unui sistem informatic suport al SMC cu adresabilitate întregului personal;
 4. Instruirea unui număr minim de 20 persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș în utilizarea aplicațiilor informatice din cadrul sistemului informatic suport.

Activitățile proiectului

1

Organizarea managementului proiectului

1.1. Organizarea echipei de proiect, coordonarea și conducerea activităților.
1.2. Planificarea acțiunilor : stabilirea planului de implementare al tuturor acțiunilor necesare atingerii obiectivelor, planificarea achizițiilor.
1.3. Elaborarea documentației pentru achiziția de servicii și bunuri.
1.4. Derularea achiziției de servicii și bunuri.
1.5. Control și monitorizare: stabilire proceduri de control și monitorizare, etape cheie, responsabilități concrete de monitorizare activități, a contractelor de furnizare.
1.6. Raportare intermediară: se vor elabora rapoartele de progres intermediare, în conformitate cu cerințele finanțatorului.
1.7. Raportare finală: se va elabora raportul final, în conformitate cu cerințele finanțatorului.
2

Realizarea unui studiu privind implementarea ISO 9001 - 2015 în instituții publice similare din alte state membre UE

2.1. Selecție instituție:
 • se vor stabilii criteriile de selecție a instituției similare, se va lua în calcul experiența cu parteneri / colaborări anterioare, precum și apartenența Consiliului Județean Maramureș la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE).
 • se va selecta o instituție similară din țări membre ale UE, se va contacta instituția si se va programa vizita echipei de la CJ Maramureș.
2.2. Derularea vizitei de studiu la instituția similară: vor participa membrii echipei de proiect, 7 persoane. Durata vizitei este estimată la 5 zile.
2.3. Se va elabora un studiu privind modul de implementare ISO 9001- 2015 la alte instituții similare din UE.
3

Implementarea sistemului de management al calității în CJ Maramureș

3.1. Derularea serviciilor de realizare a Manualului Calității și a procedurilor de sistem standard ISO 9001 – 2015: serviciile de consultanță constau în furnizarea de către o companie specializată a serviciilor de elaborare a Manualului Calității și a procedurilor de sistem.
3.2. Realizarea unui sistem informatic suport pentru Managementul calității.
3.3. Derularea contractului de furnizare echipamente IT – server si aplicații de tip server (sistem operare, gestiune baze de date) pentru rularea aplicației informatice suport.
3.4. Implementarea sistemului informatic suport.
3.5. Implementarea sistemului propriu de management al calității standard ISO 9001 - 2015 în instituție.
4

Certificarea sistemului de management al calității în CJ Maramureș

5

Dezvoltare a cunoștințelor și abilităților grupului țintă

5.1. Instruirea personalului implicat în asigurarea și menținerea sistemului calității în instituție.
5.2. Instruirea personalului în vederea utilizării sistemului informatic suport.
5.3. Instruirea întregului personal din CJ Maramureș referitor la sistemul calității în instituție.
5.4. Instruirea unei persoane în asigurarea egalității de șanse – COR 242230
5.5. Instruirea unei persoane, Responsabil Asigurarea Calității – COR 242301
6

Comunicare și promovare proiect

6.1. Derulare servicii comunicare și promovare proiect
 • Publicarea în ziare locale a unui număr de 4 anunțuri de presă, format cca. 1/4 pagina ziar, referitor la implementarea și certificarea sistemului propriu de asigurare a calității..
 • Realizarea unei broșuri în 3000 ex, format A5, policromie, 10 pagini.
 • Realizarea unui afiș A3 cu informații despre proiect.
 • Realizare unui număr de 2 panouri de proiect, format A2 și amplasarea acestora la sediul CJ Maramureș – Palatul Administrativ.
 • Organizarea și derularea unei conferințe de presă cu ocazia certificării sistemului SMC.

Grup țintă

Primul grup țintă este format din personalul Consiliului Județean Maramureș, 160 persoane (3 demnitate publică, 130 funcții publice, 27 funcții contractuale).

Al doilea grup țintă este format din cei 32 consilieri județeni din Consiliul Județean Maramureș (din totalul de 35 consilieri județeni, 3 fiind tratați în cadrul primului grup țintă, respectiv cele 3 funcții de demnitate publică).

Al treilea grup ținta este Sindicatul personalului din Consiliul Județean Maramureș (format din 52 de membri). Al treilea grup țintă este inclus în primul grup țintă.

Proiectul se adresează personalului din instituție, acesta beneficiind în mod direct de sistemul de management al calității (SMC) implementat.

Grupul țintă este relevant pentru atingerea obiectivelor, doar prin cooptarea acestuia în SMC și instruirea acestora se poate atinge obiectivul general, respectiv certificarea SMC al Consiliului Județean Maramureș.

Rezultate așteptate

1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; - Rezultat proiect 1 - un studiu privind sisteme de management al calității într-o instituție echivalentă dintr-o țară membră UE 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței si calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; - Rezultat proiect 2 – un sistem de asigurare a calității în instituție implementat 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței si calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; Rezultat proiect 3 – un sistem de asigurare a calității în instituție certificat, adus la cunoștința publicului 4. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific. Rezultat proiect 5 – instruirea personalului în asigurarea calității în instituție și a egalității de șanse– 160 persoane în domeniul calității, minim 20 persoane în exploatarea sistemului informatic suport al sistemului de management al calității în instituție, instruirea personalului în asigurarea calității în instituție - o persoană curs instruire COR 242301, Instruirea unei persoane în asigurarea egalității de șanse – COR 242230
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.