Activități și rezultate

Previous Next

Consiliul Judeţean a parcurs etapa finală în vederea certificării Sistemului propriu de management al calității

Consiliul Judeţean Maramureș implementează, în prezent proiectul "MaraQuality", cod SIPOCA 73/MySMIS+122738, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice, 2016-2020.
Previous Next

Instruirea specializată a întregului personal angajat al Consiliului Județean Maramureș, referitoare la utilizarea sistemului informatic suport al SMC

În perioada 10.06.2019 – 08.07.2019 s-a desfășurat instruirea specializată a angajaților CJMM pentru utilizarea aplicației informatice suport a SMC.

Au fost organizate cursuri atât teoretice cât și practice pentru utilizarea aplicației informatice achiziționate în cadrul proiectului , în conformitate cu drepturile de utilizare a modulelor alocate fiecărui angajat. Aceste cursuri au fost susținute de specialiștii furnizorului aplicației informatice.

Consiliul Judeţean Maramureş a demarat proiectul MaraQuality

Consiliul Județean Maramureș a demarat proiectul ”MaraQuality”, cod SIPOCA 73/MySMIS+ 122738, proiect cu finanțare nerambursabilă AM POCA. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Echipă a CJ Maramureș în vizită de lucru în Olanda, pe proiectul "MaraQuality"

Consiliul Judeţean Maramureş implementează proiectul „MaraQuality”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităților și instituților publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, în vederea introducerii managementului calității în instituții publice.