Activități

Proiectul "MaraQuality" derulat de Consiliul Județean a fost finalizat cu succes

Marți, 24 septembrie 2019, în sala ”Bogdan Vodă” a Consiliul Județean Maramureș a avut loc conferința de marcare a finalizării proiectului ”MaraQuality”.
Previous Next

Certificare a Sistemului de Management al Calității din Consiliul Județean Maramureș

Marți, 13 august 2019, în sala ”Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ s-a desfășurat Conferința de prezentare a certificării Sistemului de Management al Calității din Consiliul Județean Maramureș.

În prezența președintelui Consiliul Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea și a prefectului județului Maramureș, Vasile Moldovan, dar și a multor invitați din partea primăriilor din județ, a instituțiilor din coordonarea sau subordinea Consiliul Județean Maramureș precum și ONG-uri au fost prezentate aspectele relevante ale procesului care a condus la implementarea și certificarea Sistemului de management al calității în instituție în conformitate cu standardului ISO 9001:2015.
Previous Next

Instruirea specializată a întregului personal angajat al Consiliului Județean Maramureș, referitoare la utilizarea sistemului informatic suport al SMC

În perioada 10.06.2019 – 08.07.2019 s-a desfășurat instruirea specializată a angajaților CJMM pentru utilizarea aplicației informatice suport a SMC.

Au fost organizate cursuri atât teoretice cât și practice pentru utilizarea aplicației informatice achiziționate în cadrul proiectului , în conformitate cu drepturile de utilizare a modulelor alocate fiecărui angajat. Aceste cursuri au fost susținute de specialiștii furnizorului aplicației informatice.
Previous Next

Consiliul Judeţean a parcurs etapa finală în vederea certificării Sistemului propriu de management al calității

Consiliul Judeţean Maramureș implementează, în prezent proiectul "MaraQuality", cod SIPOCA 73/MySMIS+122738, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice, 2016-2020.

Echipă a CJ Maramureș în vizită de lucru în Olanda, pe proiectul "MaraQuality"

Consiliul Judeţean Maramureş implementează proiectul „MaraQuality”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităților și instituților publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, în vederea introducerii managementului calității în instituții publice.