MaraQuality

ID Proiect: SIPOCA 73
Cod SMIS: 122738

Competența face diferența!

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Image

Obiectivul general

Implementarea și certificarea sistemului propriu de management al calității în cadrul Consiliului Județean Maramureș, conform standardelor ISO 9001 – 2015.

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Elaborarea documentelor necesare pentru realizarea, implementarea şi certificarea unui sistem propriu de management al calității (SMC), implementat conform standardelor ISO 9001 - 2015;
  2. Instruirea unui număr de 160 persoane din aparatul propriu în utilizarea, menținerea și dezvoltarea SMC;
  3. Realizarea unui sistem informatic suport al SMC cu adresabilitate întregului personal;
  4. Instruirea unui număr minim de 20 persoane din aparatul propriu în utilizarea aplicațiilor informatice din cadrul sistemului informatic suport.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.