MaraQuality

ID Proiect: SIPOCA 73
Cod SMIS: 122738

Competența face diferența!

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Image

Obiectivul general

Implementarea și certificarea sistemului propriu de management al calității în cadrul Consiliului Județean Maramureș, conform standardelor ISO 9001 – 2015.

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Elaborarea documentelor necesare pentru realizarea, implementarea şi certificarea unui sistem propriu de management al calității (SMC), implementat conform standardelor ISO 9001 - 2015;
  2. Instruirea unui număr de 160 persoane din aparatul propriu în utilizarea, menținerea și dezvoltarea SMC;
  3. Realizarea unui sistem informatic suport al SMC cu adresabilitate întregului personal;
  4. Instruirea unui număr minim de 20 persoane din aparatul propriu în utilizarea aplicațiilor informatice din cadrul sistemului informatic suport.

Activități și rezultate

Sistemul de management al calității implementat în cadrul Consiliului Județean Maramureș a fost recertificat în luna august 2020

Raportul de audit remarcă că puncte forte ale insituției: ”Managementul organizaţiei a stabilit responsabilităţile şi a alocat resursele necesare funcţionării şi îmbunătăţirii sistemului de management. Personalul este competent, cu experienţă iar organizaţia se bucură de o bună reputaţieţin domeniu. Sunt identificate toate procesele, stabilită interacţiunea dintre ele iar indicatorii de performanţă sunt monitorizaţi periodic”.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.